tűzvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem
   
   
   
   
 
 
 
 
 

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT


Minden munkáltatónak rendelkeznie kell a cégre vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiával, amellyel biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.  Ennek érdekében:

 1. Munkavédelmi Szabályzatba foglalja a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit, valamint a biztonsági előírásokat.
 2. A munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalók számára megadja a szükséges utasításokat, tájékoztatást, munkavédelmi oktatásban részesíti őket

FONTOS!
A Munkavédelmi szabályzatban foglaltaknak a helyi sajátosságoknak kell megfelelnie, cégre/személyre szabottnak kell lennie, de az itt meghatározottak nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályokkal (nemzeti és uniós előírásokkal)
A helyi sajátosságok figyelembe vételével lehet szigorítani a magasabb rendű szabályokon, de azoknak teljesíthetőknek és indokoltnak kell lenniük.


A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT
felépítése:

  • Adatok
  • Jogalap
  • A munkavédelmi szabályzat hatálya
  • Fogalom-meghatározások
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
  • A munkáltató kötelezettségei
  • A munkavállalók kötelezettségei és jogai 
  • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
  • A munkavédelmi hatóság felügyelete
  • Jogharmonizáció az Európai Unióval
  • Mellékletek

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Ennek keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként, évente – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
FONTOS!
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Tegye fel már most kérdéseit, és hasznos tanácsokkal azonnal segítjhetjük munkáját!

Neve: (feladó)
Email címe: (feladó)
Telefon száma: (feladó)

Üzenet tárgya:
Szöveg:

Kérem, írja be kisbetűkkel mennyi nyolcból kettő!

06 (30) 413-73-59
info@tuzesmunkavedelem.eu

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | WEBSHOP | Referenciák |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme Társasházak tűzvédelme | Lőterek tűzvédelme | ÓVODÁK, ISKOLÁK tűzvédelme |
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TŰZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS |
Tűzvédelem felsőfokon | Tűzvédelem és munkavédelem 1 helyen | Tűzvédelem a biztonságos életért | Tűzvédelem az oktatásban | Munkavédelem a biztonságos életért
Honlaptervezés | Honlapkészítés | Pályázatírás | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.huCopyright 2013.