T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

Tisztelt Cégvezető, Intézményvezető!

Tisztelt Társasházkezelő, Közös képviselő!

A jogszabályokban előírt tűzvédelmi és munkavédelmi kötelezettségei teljesítéséhez
akár 5 munkanapos határidővel

 • elkészítjük a személyre szabott tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentációkat, új épületek létesítése, régiek felújítása vagy a használati mód változása miatt szükséges engedélyezési terveket,
 • beszerezzük a szükséges tűzvédelmi felszereléseket (tűzoltó készülékek, menekülést segítő táblák stb.)
 • összeállítjuk a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás anyagát és megtartjuk az oktatást,
 • felülvizsgáljuk és karbantartjuk a tűzoltó készülékeket, hő- és füstelvezetőket, száraz tűzivíz-vezetékeket stb.

A szükségleteknek megfelelően megrendelheti az egyes tételeket külön vagy együttesen is.
Több szolgáltatás igénylése esetén kedvezményt biztosítunk.

Igényelje átalánydíjas szolgáltatásunkat,
hogy minden tűzvédelmi és munkavédelmi feladata folyamatosan rendben legyen!

Tűz- és munkavédelmi tevékenységeinkért felelősséget vállalunk!

BEMUTATKOZÁS

T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda 2007-ben alakult budapesti székhellyel.

Megbízóink a legkülönbözőbb gazdasági tevékenységet végző cégek (oktatási intézmények, szolgáltató, kis-és nagykereskedő, gyártó, raktározási- és szállítmányozási cégek, éttermek, takarító cégek, lőterek). Többségük 6-50 fő munkavállalót foglalkoztat, de vannak köztük 100-120, valamint 1500 fős cégek is.

A legnagyobb igény a teljes körű tűz-, munka és környezetvédelmi szolgáltatásainkra mutatkozik, amely a cégek biztos megfeleltetését jelenti a jogszabályi előírásoknak.
Az eseti munkavégzésből gyakran lesz átalánydíjas megbízás is, amely az időszakos ellenőrzéseket, a dokumentációk aktualizálását, a rendszeres tűz-, munka és környezetvédelmi ellenőrzéseket, oktatásokat, a hatóságokkal való kapcsolattartást foglalja magában, hogy az intézmények folyamatosan tudjanak gondoskodni a biztonságról és a jogszabályok megtartásáról.

A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda hosszú távú kapcsolatban, szerződött partnerekkel dolgozik, amelyek szakemberei szintén rendelkeznek a jogszabályokban előírt tűz-, munka- és környezetvédelmi szakmai képesítésekkel, szakvizsgákkal, engedélyekkel.

https://tuzesmunkavedelem.eu/tuz_munkavedelem_kapcsolat.php

Dr. CSEFFÓ KÁROLY
környezet és tűzvédelmi mérnök
építésügyi tűzvédelmi tervező
munkavédelmi szakember
a műszaki tudományok PhD fokozatosa
T&M Műszaki Szolgáltató Kft.
ügyvezetője

Barkóczi Elvira
T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda irodavezetője
telefon:
+36 30/8242346 info@tuzesmunkavedelem.eu
tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Budapest
XIII. Visegrádi u. 58/A

Cégjegyzékszám: 01-09-173247

Felnőttképző
nyilvántartási szám:
B/2020/006139

Tűzvédelem

TISZTELT TÁRSASHÁZKEZELŐ,
KÖZÖS KÉPVISELŐ!

A társasházak tűzvédelmi kötelezettségeit a Tűzvédelmi törvény és 2015. március 5-től az új 54/2014. BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.
A Tűzvédelmi Házirend készítési kötelezettségét a
101/2023. (XII. 29.) BM rendelet írja elő
.

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

Az előírások betartását az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján bírságot szab ki, amely a tűzvédelmi törvény 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda segít Önnek elkerülni a bírságokat.

TISZTELT CÉGVEZETŐ, MUNKÁLTATÓ, VÁLLALKOZÓ!

Cége tűzvédelmét a tűzvédelmi törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai szerint tudja biztosítani.

TŰZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
a jogszabályok alapján:

 1. Szakember által készített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, aktualizált tűzvédelmi dokumentációk megléte.
 2. Tűzmegelőzési és tűzoltási eszközök megléte (pl.menekülést segítő táblák, karbantartott tűzoltó készülék).
 3. Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata (csak szakember végezheti).
 4. A cég számára munkát végzők tűzvédelmi oktatása (szakember által készített, aktualizált tananyag alapján).

Az előírások betartását 2012. január 1-jétől az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján bírságot szab ki, amely a tűzvédelmi törvény 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK
a munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei alapján:

 1. Szakember által készített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, aktualizált munkavédelmi dokumentációk megléte (megelőzési stratégia, szabályzat, kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés, egyéni védőeszközzel történő ellátás és az orvosi vizsgálok rendje).
 2. Munkavédelmi üzembe helyezés, felülvizsgálatok, ellenőrzések (szakember végezheti).
 3. A cég számára munkát végzők munkavédelmi oktatása (szakember által készített, aktualizált tananyag alapján).
 4. Munkabalesetek kivizsgálása.

A munkavédelemre vonatkozó jogszabályok betartását 2012. január 1-től az illetékes Munkavédelmi Felügyelőség, mint elsőfokú munkavédelmi hatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén bírságot szab ki.

telefon:
+36 30 8242346

info@tuzesmunkavedelem.eu
tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Tűzvédelem
332
Munkavédelem
Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.