T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

SZOLGÁLTATÁSAINK

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda szakemberei, szerződött partnerei, beszállítói (gyártók, forgalmazók, karbantartó műhely) rendelkeznek a jogszabályokban előírt tűzvédelmi szakmai képesítésekkel, tűzvédelmi szakvizsgákkal, engedélyekkel.

T&M Tűz-és Munkavédelmi Iroda felelősséget vállal, hogy az általa készített tűz- és munkavédelmi dokumentációk, az elvégzett felülvizsgálatok, ellenőrzések, a biztosított tűzoltó készülékek, eszközök, biztonsági jelek és táblák megfelelnek a készítésük, illetve felszerelésük idején hatályos jogszabályoknak, nemzeti és Európai Uniós szabványoknak.

A vállalt feladataink elvégzését követően bármikor felkereshet kérdéseivel kéréseivel, kérheti segítségünket tűz- és munkavédelmi ügyekben (szaktanácsadás, dokumentumok készítése-módosítása, eszközbeszerzés, javítás-karbantartás stb.).

MUNKAVÉGZÉSÜNK LÉPÉSEI

 1. Helyszíni bejáráson tűzvédelmi és/vagy munkavédelmi helyzetfelmérés, szakvélemény készítés, javaslat a feltárt hibák javítására, a hiányok pótlására. Egyedi árajánlat készítése.  
 2. Egyeztetés a Megrendelővel, a szerződés aláírása.
 3. Kivitelezés: dokumentációk elkészítése, szükség esetén eszközök beszerzése, felszerelése.              
 4. Személyes átadás-átvétel.
 5. Felelősség vállalása az elvégzett munkára és a felszerelt eszközökre.

 ÁRAINK

 • Munkavédelmi szaktevékenységünk díja függ a munkát végző személyek, a munkahelyek, telephelyek számától, az alkalmazott technológiától, a felhasznált anyagok mennyiségétől, típusától.
 • Tűzvédelmi szaktevékenységünk díja függ a létesítmény/cég és az eszközszükséglet nagyságától.
 • Több szolgáltatás megrendelése esetén árainkból – a megrendelés nagyságától függően – engedményt adunk.

REFERENCIÁINKBÓL

fogorvosi rendelő, állatorvosi rendelő, éttermek, bútorbolt, szállítmányozási cég, irodaházak, szépségszalonok (fodrászatok, manikűr-pedikűr szalonok), oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola), közösségi épületek, szakképzési központok, vendéglátó üzletek, lőterek, társasházak (hatlakásostól a középmagas 120 lakásosig).

tűzvédelmi szabályzat készítéseTŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK
TÁRSASHÁZAK SZÁMÁRA:

A társasházak tűzvédelmi kötelezettségeit a Tűzvédelmi törvény és 2015. március 5-től az új 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.
A Tűzvédelmi Házirend készítési kötelezettségét a 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet írja elő.

A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy (pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.

A Tűzvédelmi törvény értelmében minden magánszemélynek, a társasházak, lakóházak lakóinak, bérlőinek - saját biztonságuk érdekében is - ismerniük kell

 • a tűzmegelőzési szabályokat (pl. tárolás, menekülési utak, rácsok, dohányzás, tűzveszélyes tevékenység),
 • a tűzeseti teendőket (tűzjelzés, menekülés, mentés, tűzoltás lakásban és közös használatú tereken, helyiségekben, tűzoltó készülék használata stb.).

A társasház kezelője köteles:

 • a tűzvédelmi szabályokat a lakókkal, bérlőkkel megismertetni, betartásukat ellenőrizni,
 • a ház tűzvédelmi eszközeinek beszerzéséről, rendszeres, szakember általi ellenőrzéséről gondoskodni: a készenlétben tartott tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző, hő- és füstelvezető, fali tűzcsap, száraz tűzivíz-vezeték rendszer, szellőző berendezés, tűz- vagy füstgátló ajtók stb.) rendszeres ellenőrzését elvégeztetni, azt Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban dokumentálni, az esetleges hibákat kijavíttatni, a hiányosságokat pótolni.

Az előírások betartását 2012. január 1-jétől az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján szab ki bírságot, amely a Ttv. 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

SZAKEMBER ÁLTAL VÉGZETT tűzvédelmi szolgáltatás:
- a három építményszintes vagy annál alacsonyabb,
- 10 vagy annál kevesebb lakóegységet (albetétet) tartalmazó
lakóépületek számára

Fogalommeghatározás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szerint:
„Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs.”

1. A hatályos jogszabályok alapján a lakók és bérlők számára a tűzvédelmi szabályok meghatározása, melynek részei

 • a Társasházban kifüggeszthető Tűzvédelmi házirend,
 • a társasházkezelő/közös képviselő tűzvédelmi feladatai,
 • lakók és bérlők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • magatartási szabályok tűz megelőzésére, tűzoltásra, menekülésre-mentésre,
 • menekülési terv,
 • a menekülési utak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának előírásai, a tárolás szabályai.

2. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, emelt szintjét jelző tábla,  menekülési útvonaljelző tábla stb.),
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása.

3. Tűzvédelmi eszközök biztosítása, tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások

 • A szükséges tűzoltó készülékek biztosítása, felszerelése, karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása),
 • A beépített hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálata félévenként.

Renferenciáink:
Több, mint 300 társasház, lakásszövetkezet házainak, lakóinak és bérlőinek tűzvédelmi szabályzatáról gondoskodtunk az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., X.,XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. kerületekben, Dunakeszin, Tatán, Oroszlányon, Veszprémben, Székesfehérváron is.

SZAKEMBER ÁLTAL VÉGZETT tűzvédelmi szolgáltatás a háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületek számára

Fogalommeghatározás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szerint:
„Építményszint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs.”

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
h) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
i) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
j) a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

2. A lakók és bérlők számára tűzvédelmi oktatás biztosítása

 • aktualizált tananyag készítése szakember által,
 • oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a társasházkezelő vagy megbízottja).

3. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, emelt szintjét jelző tábla, lift használatát tűz esetén tiltó tábla, menekülési útvonaljelző tábla stb.),
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása.

 4. Tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatai, karbantartásai

 • A szükséges tűzoltó készülékek felszerelése és szakember által történő karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása),
 • Tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások:
  • beépített száraz tűzivíz-vezeték (felülvizsgálata félévenként),
  • száraz tűzivíz-vezeték rendszer (felülvizsgálat félévenként, nyomáspróba 5 évenként).

ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁSUNK
FOLYAMATOS TŰZVÉDELMI FELÜGYELETET BIZTOSÍT

Választhat havi/negyedéves/féléves rendszerű szolgáltatást.

1. Szaktanácsadás, képviselet:

 • Közreműködés a Társasház tűzvédelmi hatósági ellenőrzésein, a tűzesetek kivizsgálásában.

2. Ellenőrzések, nyilvántartások, karbantartások végzése, dokumentumok aktualizálása:

 • Tűzoltó készülékek, száraz-tűzivíz-vezetékek, hő- és füstelvezető rendszer ellenőrzése, nyilvántartása, karbantartása
 • Tűzvédelmi dokumentumok aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően
 • A megrongálódás, eltűnés vagy jogszabály változása miatt új tábla vagy tűzoltó készülék mielőbbi biztosítása, javítása az előre megadott áron.

tűzvédelmi szabályzat készítése
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
INTÉZMÉNYEK
(pl. bölcsőde, óvoda, iskola, oktatási központ)
SZÁMÁRA

 

1. Szaktanácsadás, közreműködés

 • tűzvédelmi, hatósági ellenőrzéseken,
 • tűzesetek hatósági kivizsgálásában,
 • bármely tűzvédelmi ügyben.

2. A hatályos jogszabályok alapján Tűzvédelmi Szabályzat vagy kifüggeszthető Tűzvédelmi házirend készítése, aktualizálása (a szabályzat forma az 5 főnél több munkavállalót alkalmazó cégek, intézmények számára kötelező), melynek részei

 • a munkáltató és a munkát végzők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • a létesítményre és a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati és magatartási szabályok,
 • magatartási szabályok tűz megelőzésére, tűzoltásra, menekülésre-mentésre,
 • menekülési terv,
 • a menekülési utak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának előírásai, a tárolás szabályai,
 • szükség esetén nyilvántartások.

3. Tűzvédelmi oktatás tartása

 • aktualizált tananyag készítése szakember által,
 • oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a cégvezető vagy megbízottja),
 • tűzriadó gyakorlat tartása a munkavállalók számára.

4. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, menekülési útvonaljelző tábla, dohányzást tiltó tábla stb.),
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása.

5. Tűzvédelmi eszközök biztosítása, felülvizsgálatai, karbantartásai:

 • A szükséges tűzoltó készülékek felszerelése és szakember által történő karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása),
 • Tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások:
 • Pl. beépített hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálata félévenként.

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
INTÉZMÉNYEK
(pl. bölcsőde, óvoda, iskola, oktatási központ)
SZÁMÁRA

1. Szaktanácsadás, közreműködés

 • munkavédelmi, hatósági ellenőrzéseken,
 • munkabalesetek kivizsgálásában,
 • bármely munkavédelmi ügyben.

2. Szakember által készített munkavédelmi dokumentációk készítése:

 • megelőzési stratégia, szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv),
 • kockázatértékelés,
 • kémiai kockázatbecslés,
 • egyéni védőeszközzel történő ellátás rendje,
 • a munkát végzők számára az orvosi vizsgálok rendje.

3. A cég számára munkát végzők munkavédelmi oktatásának biztosítása:

 • szakember által készített, aktualizált tananyag (elsősegély-nyújtási ismeretekkel kibővítve),
 • az oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a cégvezető vagy megbízottja).

4. A biztonságos munkavégzés egyéb feltételeinek biztosítása:

 • munkavédelmi üzembe helyezések,
 • biztonságtechnikai felülvizsgálatok,
 • villamos berendezések, kéziszerszámok, egyéb technikai eszközök ellenőrzései.

5. Munkabalesetek kivizsgálása.
2013. január 1-jétől új munkabaleseti jegyzőkönyv van érvényben!

ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁSUNK
FOLYAMATOS MUNKAVÉDELMI FELÜGYELETET BIZTOSÍT

Választhat havi/negyedéves/féléves rendszerű szolgáltatást.

1. Szaktanácsadás, képviselet:

Közreműködés a munkavédelmi hatósági ellenőrzésein, a munkabalesetek kivizsgálásában.

2. Ellenőrzések, nyilvántartások, karbantartások végzése, dokumentumok aktualizálása:

 • A megbeszélt rendszerességgel az épület munkavédelmi bejárása a szabályok megtartásának ellenőrzése, hiányosságok feltárása, a szükséges ellenőrzések, nyilvántartások végzése céljából.
 • Szükség esetén munkavédelmi üzembe helyezések, felülvizsgálatok végzése.
 • Évente a cég /egyéni vállalkozás/ munkavédelmi dokumentumainak aktualizálása a bekövetkezett változásoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Egyedi megállapodás alapján egyéb szolgáltatások (pl. több telephely, külső munkavégzés helyszínének munkavédelmi felügyelete stb.). 

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.