T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

Lőterek tűzvédelme

A POLGÁRI RENDELTETÉSŰ LŐTÉR
(továbbiakban: lőtér)
hatósági, szakhatósági szabályozásai

Törvényi háttér:

Rendőrhatósági engedélyeztetés:

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv. 22.§ (2) bekezdésének alapján a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet.

Tűzvédelmi szabályok:

A 54/2014. (XII. 5.) belügyminiszteri rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ).

Munkavédelmi szabályok:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet.

lőtér tűzvédelme

Lőtér meghatározása:

Az a terület (építmény), amelyen kis- és nagykaliberű golyós, marok vagy sörétes lőfegyverekkel (futóvad, korongvadász, trap, skeet) kiképző-, edző- és versenyszerű lövészetet lehet végrehajtani.

A lőtér fajtái:

 1. Ideiglenes tereplőtér (külön rendőrhatósági engedély alapján, alkalomszerűen végzett lövészet helye pl. sport- vagy vadászrendezvényen)
 2. Állandó jellegű tereplőtér (kevés építménnyel és többségében természetes golyófogóval)
 3. Épített lőtér (felépítményekkel, fedett lőállással, épített golyófogóval, jelzőállással, egyéb kommunális építményekkel)
 4. Épített zárt lőtér (minden oldalról fedett terület pl. pincelőtér)


LŐTÉRTULAJDONOSOK, ÜZEMELTETŐK HATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉGEI

1. Lőterek üzemeltetési engedélyeztetése

Lőtér üzemeltetése a Magyarországon nyilvántartásba vett, illetve bejegyzett sportegyesületnek, gazdálkodó szervezetnek, valamint az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepének engedélyezhető.
A lőterek üzemeltetését, a lőtérszabályzatot a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság, a fővárosban pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szolgálati ágba tartozó osztálya engedélyezi, ha a lőtér üzemeltetésére - mint veszélyes üzemre - felelősségbiztosítást kötöttek.
A lőtér üzemeltetése nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét, az emberek vagyonát, a természeti és az épített környezetet.

2. Tűzvédelmi kötelezettségek

Tűzvédelmi dokumentációkat kell készíteni és felszerelésekkel (tűzoltó készülékek, jelző és figyelmeztető táblák) kell ellátni az alábbi helyiségeket:

 1. lőtér,
 2. nézőtér,
 3. lövészeteket kiszolgáló épületek:
  • lőfegyverek és lőszerek tárolására, karbantartására, 
  • oktatásra, a lövészetek kiértékelésére,
  • adminisztrációk végzésére,
  • lőtéren tartózkodók pihenésére, öltözködésre, tisztálkodásra szolgáló helyiségek.

Tűzvédelmi dokumentumok:

 1. tűzvédelmi szabályzat
 2. tűzriadó (mentési, menekülési) terv
 3. tűzvédelmi oktatási tananyag  és napló,
 4. kiürítési útvonalat tartalmazó helyszínrajz.
lőtér tűzvédelme

Tűzvédelmi eszközök:

 1. tűzoltó készülékek
 2. szükség esetén tűzjelző berendezések
 3. tájékoztató és a kiürítési útvonalakat jelző, szükség esetén utánvilágító táblák
 4. elsősegélyhez mentődobozok

3. Munkavédelmi előírások

A lőteret üzemeltető vállalkozásnak, egyesületnek (létszámtól függetlenül) rendelkeznie kell munkavédelmi dokumentációkkal, az előírt munkavédelmi védőeszközökkel.

Munkavédelmi dokumentumok:

 • Kockázatértékelés az alábbiak alapján:
 • - a tevékenység tárgyi és személyi feltételei,
  - használt veszélyes anyagok,
  - személyeket érő terhelő hatások.

 • Egyéni védőeszköz juttatás rendje:

  A kockázatértékelés alapján a szükséges egyéni védőeszközök és azok kezelési módjai feladatkörökre lebontva.

 • Az orvosi vizsgálatok rendje:

  Az alkalmazottak részére előírt orvosi vizsgálatok rendje

 • Munkavédelmi szabályzat:

  A szabályzat fontos része a munkabalesetek bekövetkezésekor előírt teendők leírása és a jegyzőkönyvminta kitöltési útmutatóval

 • Munkavédelmi ismeretek oktatásának dokumentumai:

  Oktatási tananyag, oktatási napló.

 

Lőterek üzemeltetésének szabályai:

A lőtereken

 • a lőtérszabályzatban meghatározott kötelezettségek betartását a rendőrség,
 • a tűzvédelmi szabályok betartását a katasztrófavédelem,
 • a munkavbiztonsági szabályok betartását a munkavédelmi felügyelőség

ellenőrzi.

Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles a lőtér használatakor a lőtérszabályzatban foglaltakat betartani és betartatni, a lőtér karbantartásáról gondoskodni.

Lőtérszabályzat:

A lőtérnek szabályzattal kell rendelkeznie, amelynek tartalmaznia kell:

 • a muzeális és a használt lőfegyverek jellegének, kategóriának, kaliberjelének megjelölése,
 • a fegyverhasználat célja (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet),
 • a lőfegyverek használati szabályai (lövés, tisztítás, javítás, puskaállványon/asztalon tárolás stb.)
 • kimutatás az elhasznált lőszer mennyiségéről.
 • a lövészet végzésének szabályai  
 • a lövészetvezető feladatai és kötelességei
 • a lőtéren tartózkodókra (lövők, lövészetvezető, versenybírók) vonatkozó előírások
 • a lőtéren közlekedés szabályai
 • a veszélyességi területek, lőállások, jelzőállások használatának szabályai 
 • a hatósági engedélyben kötelezően előírt és a nem kötelező lőtéri berendezések, eszközök (pl. golyófogók, piros zászlók, bóják) használata,
 • Teendők fegyver meghibásodása esetén (töltési, ürítési akadály stb.)
 • Teendők balesetek során (hatósági bejelentés, értesítések, elsősegélynyújtó személy, mentődoboz helye)
lőtér tűzvédelme

Lőtérnapló:

 • a lövészetek időpontjáról, időtartamáról,
 • a lövőkről,
 • a fegyverek fajtájáról, típusáról, jellegéről,
 • a tűzfegyver kategóriájának betűjeléről.
A lőtérnaplót az utolsó bejegyzés napjától számított 5 évig meg kell őrizni.

Lövészetvezető:

 Lövészetvezető az lehet, aki megfelel a biztonsági követelményeknek és:

 • lövészetvezetői vizsgával rendelkezik vagy
 • első osztályú minősítéssel rendelkező versenyző, vagy
 • lövészedzői, lövész-szakedzői képesítése, vagy
 • lövészverseny-bírói minősítése van.

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE | Honlapkészítés | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.hu Copyright 2022.