T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

CÉGEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI

 

Törvényi háttér:
Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvényben előírt kötelezettségek (munkáltató kötelezettségei, munkavállalók jogai stb.) minden szervezett munkavégzésre (a munkát végzők létszámától függetlenül) vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik (9. §)

A törvényben előírt, alább felsorolt dokumentációk meglétét, az oktatás megtartását és a szabályok betartását a Munkavédelmi Felügyelőségek ellenőrzik. Szabálytalanság vagy hiányosság esetén a céget bírság megfizetésére kötelezik. (273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról)

A cég munkavédelmi dokumentációi:

   1. Kockázatértékelés
   2. Az egyéni védőeszköz-juttatás rendje
   3. Az alkalmazottak részére az orvosi vizsgálatok rendje
   4. Munkavédelmi szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv)

Munkavédelmi oktatás biztosítása:

   1. Az oktatási tananyag, kiegészítve elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
   2. Az oktatási napló biztosítása, kitöltése és hitelesítése.

 

A munkáltató legfontosabb kötelezettségei:

Minden munkavállaló részére biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesülését az alábbi módokon:

 • A munkáltató egységes és átfogó megelőzési stratégiát alakít ki.
 • Munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységek végzésére írásban szakembert bíz meg.
 • A munkáltatónak rendelkeznie kell az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékeléssel.
 • Megköveteli a munkavállalóktól, hogy biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezze munkáját.
 • Kollektív védelmet, szükség esetén egyéni védőeszközt biztosít munkavállalói számára.
 • Munkavédelmi oktatásban részesíti a munkavállalókat.
 • A munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosít a munkavállalók részére.
 • Elvégezteti a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú üzembe helyezést és a felülvizsgálatokat.
 • Rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 • A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljár.

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.