T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
és a kötelező dokumentumok


A munkáltató kötelessége munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységek végzésére írásban szakembert megbízni.

Szakértői tevékenység folytatását a munkavédelmi hatóság, illetve a kamara annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, nem áll a munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a meghatározott szakmai képesítéssel.


Munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységek

1. Munkavédelmi üzembe helyezés

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha rendelkezik a megfelelőséget tanúsító nyilatkozattal vagy egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).


2. Munkavédelmi vizsgálatok

- Előzetes vizsgálat
Az előzetes vizsgálat során, a munkavédelmi üzembe helyezés feltételeként meg kell állapítani, hogy a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelelnek az előírt tárgyi, személyi, szervezési és munkakörnyezeti feltételeknek.

- Veszélyes munkaeszközök, egyéni védőeszközök, technológia és a munkahely időszakos biztonsági felülvizsgálata.

- Soron kívüli ellenőrzés:

  1. ha a munkaeszköz, technológia közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be;
  2. rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.


3. Kockázatértékelés

A kockázatértékelés során azonosítani kell a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.
A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedéseket I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. és azt évenként felülvizsgálni.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles legalább 5 évig megőrizni.
 

4. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének meghatározása

5. Munkabaleset kivizsgálása

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.