T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

Mit tegyünk munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések esetén?


A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedések bejelentése,
kivizsgálása, nyilvántartása

A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést (a fokozott expozíciós eseteket is):

 1. be kell jelenteni,
 2. ki kell vizsgálni,
 3. nyilvántartásba kell venni.

A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.

Bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás során rögzíteni kell a következőket

I. A sérült (megbetegedett) személyes adatait:

 1. név (születési név is),
 2. anyja neve,
 3. társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
 4. születési helye és időpontja,
 5. neme,
 6. állampolgársága,
 7. lakóhely (lakcím).

II. A munkáltató adószámát, amennyiben ezzel nem rendelkezik, saját adóazonosító jelét.

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.


A munkáltató teendői munkabaleset során

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell.

- Munkaképtelenséggel járó munkabaleset során:
Haladéktalanul ki kell vizsgálnia, az eredményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset során:
Körülményeit tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

- Súlyos munkabaleset során:
A munkavédelmi hatóságnak azonnal be kell jelenteni.

Kivizsgálás során:

 1. fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat,
 2. ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére.

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Tűzvédelem
Munakvédelem
Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.