tűzvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem
   
   
 
ÓVODÁK, ISKOLÁK tűzvédelme
 
   
 
 
 
 
 

SZOLGÁLTATÁSAINK

TISZTELT CÉGVEZETŐ, INTÉZMÉNYVEZETŐ!
TISZTELT TÁRSASHÁZKEZELŐ, KÖZÖS KÉPVISELŐ!


BEMUTATKOZÁS

T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda 2007-ben alakult budapesti székhellyel.
Tűz-, munka- és környezetvédelmi szolgáltatást végzünk cégek, társasházak számára.


FELELŐSSÉGVÁLLALÁS


A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda szakemberei, szerződött partnerei, beszállítói (gyártók, forgalmazók, karbantartó műhely) rendelkeznek a jogszabályokban előírt tűzvédelmi szakmai képesítésekkel, tűzvédelmi szakvizsgákkal, engedélyekkel.

T&M Tűz-és Munkavédelmi Iroda felelősséget vállal, hogy az általa készített tűz- és munkavédelmi dokumentációk, az elvégzett felülvizsgálatok, ellenőrzések, a biztosított tűzoltó készülékek, eszközök, biztonsági jelek és táblák megfelelnek a készítésük, illetve felszerelésük idején hatályos jogszabályoknak, nemzeti és Európai Uniós szabványoknak.

A vállalt feladataink elvégzését követően bármikor felkereshet kérdéseivel kéréseivel, kérheti segítségünket tűz- és munkavédelmi ügyekben (szaktanácsadás, dokumentumok készítése-módosítása, eszközbeszerzés, javítás-karbantartás stb.).


MUNKAVÉGZÉSÜNK LÉPÉSEI

 1. Helyszíni bejáráson tűzvédelmi és/vagy munkavédelmi helyzetfelmérés, szakvélemény készítés, javaslat a feltárt hibák javítására, a hiányok pótlására. Egyedi árajánlat készítése.  
 2. Egyeztetés a Megrendelővel, a szerződés aláírása.
 3. Kivitelezés: dokumentációk elkészítése, szükség esetén eszközök beszerzése, felszerelése.              
 4. Személyes átadás-átvétel.
 5. Felelősség vállalása az elvégzett munkára és a felszerelt eszközökre.

 
ÁRAINK

Áraink BRUTTÓ árak
.
Tűzvédelmi vagy munkavédelmi dokumentumok 10.000 Ft/db-tól
Felülvizsgálatok, karbantartások 700 Ft/db-tól

 • Munkavédelmi szaktevékenységünk díja függ a munkát végző személyek, a munkahelyek, telephelyek számától, az alkalmazott technológiától, a felhasznált anyagok mennyiségétől, típusától.
 • Tűzvédelmi szaktevékenységünk díja függ a létesítmény/cég és az eszközszükséglet nagyságától.
 • Több szolgáltatás megrendelése esetén árainkból – a megrendelés nagyságától függően – engedményt adunk.


REFERENCIÁINKBÓL


fogorvosi rendelő, bútorbolt, szállítmányozási cég, irodaház, szépségszalonok (fodrászatok, manikűr-pedikűr szalonok), oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola), közösségi épületek, szakképzési központok, vendéglátó üzletek, lőterek, társasházak (hatlakásostól a középmagas 120 lakásosig).

Közel 50 társasház, lakásszövetkezet házainak, lakóinak és bérlőinek tűzbiztonságáról gondoskodtunk a III., XI., XVII., XIX., XXI., XXII. kerületekben.

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK TÁRSASHÁZAK SZÁMÁRA:

A társasházak tűzvédelmi feladatait az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről (Ttv) és a 2012. november 13-tól hatályos, 55/2012. (X.29.) BM rendelettel módosított 28/2011. (IX. 6.) számú Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.

A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy (pl. közös képviselő) vagy szervezet felelős.

Az előírások betartását 2012. január 1-jétől az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján szab ki bírságot, amely a Ttv. 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

SZAKEMBER ÁLTAL VÉGZETT tűzvédelmi szolgáltatás a földszintesnél magasabb,
10-nél több lakóegységet (albetétet) tartalmazó lakóépületek számára

1. A hatályos jogszabályok alapján Tűzvédelmi Szabályzat készítése, melynek részei

 • a Társasházban kifüggeszthető Tűzvédelmi házirend
 • a társasházkezelő/közös képviselő tűzvédelmi feladatai,
 • lakók és bérlők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • magatartási szabályok tűz megelőzésére, tűzoltásra, menekülésre-mentésre
 • tűzriadó terv,
 • a menekülési utak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának előírásai, a tárolás szabályai
 • nyilvántartások.

2. A lakók és bérlők számára tűzvédelmi oktatás biztosítása

 • aktualizált tananyag készítése szakember által,
 • oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a társasházkezelő vagy megbízottja)

3. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, emelt szintjét jelző tábla, lift használatát tűz esetén tiltó tábla, menekülési útvonaljelző tábla stb.)
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása

 4. Tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatai, karbantartásai

 • A szükséges tűzoltó készülékek felszerelése és szakember által történő karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása)
 • Tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások:
  • beépített hő- és füstelvezető rendszer (felülvizsgálata félévenként)
  • száraz tűzivíz-vezeték rendszer (felülvizsgálat félévenként, nyomáspróba 5 évenként).

SZAKEMBER ÁLTAL VÉGZETT tűzvédelmi szolgáltatás a földszintesnél magasabb,
10-nél KEVESEBB lakóegységet (albetétet) tartalmazó lakóépületek számára

1. A hatályos jogszabályok alapján a lakók és bérlők számára a tűzvédelmi szabályok meghatározása, melynek részei

 • a Társasházban kifüggeszthető Tűzvédelmi házirend
 • a társasházkezelő/közös képviselő tűzvédelmi feladatai,
 • lakók és bérlők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • magatartási szabályok tűz megelőzésére, tűzoltásra, menekülésre-mentésre
 • menekülési terv,
 • a menekülési utak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának előírásai, a tárolás szabályai

2. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, emelt szintjét jelző tábla,  menekülési útvonaljelző tábla stb.)
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása

3. Tűzvédelmi eszközök biztosítása, tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások

 • A szükséges tűzoltó készülékek biztosítása, felszerelése, karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása)
 • A beépített hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálata félévenként.

 

ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁSUNK
FOLYAMATOS TŰZVÉDELMI FELÜGYELET BIZTOSÍT
választhat havi/negyedéves/féléves rendszerű szolgáltatást

1. Szaktanácsadás, képviselet:

 • Közreműködés a Társasház tűzvédelmi hatósági ellenőrzésein, a tűzesetek kivizsgálásában.

2. Ellenőrzések, nyilvántartások, karbantartások végzése, dokumentumok aktualizálása:

 • Tűzoltó készülékek, száraz-tűzivíz-vezetékek, hő- és füstelvezető rendszer ellenőrzése, nyilvántartása, karbantartása.
 • Tűzvédelmi dokumentumok aktualizálása a hatályos jogszabályoknak megfelelően
 • A megrongálódás, eltűnés vagy jogszabály változása miatt új tábla vagy tűzoltó készülék mielőbbi biztosítása, javítása az előre megadott áron.

Közel 50 társasház, lakásszövetkezet házainak (a hatlakásostól a középmagas 180 lakásosig),
lakóinak és bérlőinek tűzbiztonságáról gondoskodtunk
a III, XI, XVII, XIX, XXI, XXII. kerületekben.

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
INTÉZMÉNYEK
(pl. bölcsőde, óvoda, iskola, oktatási központ)
SZÁMÁRA

1. Szaktanácsadás, közreműködés

 • tűzvédelmi, hatósági ellenőrzéseken
 • tűzesetek hatósági kivizsgálásában
 • bármely tűzvédelmi ügyben

2. A hatályos jogszabályok alapján Tűzvédelmi Szabályzat vagy kifüggeszthető Tűzvédelmi házirend készítése, aktualizálása (a szabályzat forma az 5 főnél több munkavállalót alkalmazó cégek, intézmények számára kötelező), melynek részei

 • a munkáltató és a munkát végzők tűzvédelmi kötelezettségei,
 • a létesítményre és a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati és magatartási szabályok
 • magatartási szabályok tűz megelőzésére, tűzoltásra, menekülésre-mentésre
 • menekülési terv,
 • a menekülési utak biztosításának szabályai,
 • a helyiségek használatának előírásai, a tárolás szabályai
 • szükség esetén nyilvántartások.

3. Tűzvédelmi oktatás tartása

 • aktualizált tananyag készítése szakember által,
 • oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a társasházkezelő vagy megbízottja)
 • tűzriadó gyakorlat tartása a munkavállalók számára

4. A menekülési útvonalak biztosítása

 • menekülést segítő táblák, biztonsági jelek kihelyezése (pl. kijárat, menekülési útvonaljelző tábla, dohányzást tiltó tábla stb.)
 • a közlekedési útvonalak, kijáratok állandó szabadon tartása

5. Tűzvédelmi eszközök biztosítása, felülvizsgálatai, karbantartásai:

 • A szükséges tűzoltó készülékek felszerelése és szakember által történő karbantartása, hitelesítése (évenként alap-, 5 évenként közép-, 10 évenként teljes karbantartása)
 • Tűzvédelmi szakvizsgához kötött felülvizsgálatok, karbantartások:
 • Pl. beépített hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálata félévenként.

 

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK,
INTÉZMÉNYEK
(pl. bölcsőde, óvoda, iskola, oktatási központ)
SZÁMÁRA

1. Szaktanácsadás, közreműködés

 • munkavédelmi, hatósági ellenőrzéseken
 • munkabalesetek kivizsgálásában
 • bármely munkavédelmi ügyben

2. Szakember által készített munkavédelmi dokumentációk készítése:

 • megelőzési stratégia, szabályzat (egyik fontos melléklete a munkabaleseti jegyzőkönyv)
 • kockázatértékelés,
 • kémiai kockázatbecslés,
 • egyéni védőeszközzel történő ellátás rendje,
 • a munkát végzők számára az orvosi vizsgálok rendje.

3. A cég számára munkát végzők munkavédelmi oktatásának biztosítása

 • szakember által készített, aktualizált tananyag (elsősegély-nyújtási ismeretekkel kibővítve) 
 • az oktatás megtartása, hitelesítése (végezheti a cégvezető vagy megbízottja)

4. Munkabalesetek kivizsgálása.

 

ÁTALÁNYDÍJAS SZOLGÁLTATÁSUNK
FOLYAMATOS MUNKAVÉDELMI FELÜGYELETET BIZTOSÍT
Választhat havi/negyedéves/féléves rendszerű szolgáltatást

1. Szaktanácsadás, képviselet:

Közreműködés a munkavédelmi hatósági ellenőrzésein, a munkabalesetek kivizsgálásában.

2. Ellenőrzések, nyilvántartások, karbantartások végzése, dokumentumok aktualizálása:

 • A megbeszélt rendszerességgel az épület munkavédelmi bejárása a szabályok megtartásának ellenőrzése, hiányosságok feltárása, a szükséges ellenőrzések, nyilvántartások végzése céljából.
 • Szükség esetén munkavédelmi üzembe helyezések, felülvizsgálatok végzése.
 • Évente a cég /egyéni vállalkozás/ munkavédelmi dokumentumainak aktualizálása a bekövetkezett változásoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 • Egyedi megállapodás alapján egyéb szolgáltatások (pl. több telephely, külső munkavégzés helyszínének munkavédelmi felügyelete stb.). 

Kérjen egyedi árajánlatot:

Neve: (feladó)
Email címe: (feladó)
Telefon száma: (feladó)

Üzenet tárgya:
Szöveg:

Kérem, írja be kisbetűkkel mennyi nyolcból kettő!

  A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda elérhetőségei:

06 (30) 413-73-59
info@tuzesmunkavedelem.eu


Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | WEBSHOP | Referenciák |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme Társasházak tűzvédelme | Lőterek tűzvédelme | ÓVODÁK, ISKOLÁK tűzvédelme |
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TŰZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS |
Tűzvédelem felsőfokon | Tűzvédelem és munkavédelem 1 helyen | Tűzvédelem a biztonságos életért | Tűzvédelem az oktatásban | Munkavédelem a biztonságos életért
Honlaptervezés | Honlapkészítés | Pályázatírás | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.huCopyright 2013.