T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

Társasházak tűzvédelme

A LAKÓK, BÉRLŐK, TÁRSASHÁZKEZELŐK, KÖZÖS KÉPVISELŐK

TŰZVÉDELMI FELADATAI


Tisztelt Társasházkezelő, közös képviselő!

A Társasház megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is!

A társasházak tűzvédelmi kötelezettségeit a Tűzvédelmi törvény és 2015. március 5-től az új 54/2014. BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg.
A Tűzvédelmi Szabályzat készítési kötelezettségét a 2015. decemberében módosított 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet írja elő.

A ház tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítésért a ház kezelésével megbízott személy (pl. közös képviselő, intézőbizottság elnöke) vagy szervezet felelős.

Az előírások betartását az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján szab ki bírságot, amely a Ttv. 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.
A hatósági ellenőrzés előzetes írásos kiértesítést követően vagy kiértesítés nélkül, váratlanul történik. Közérdekű, lakossági bejelentésre a hatóság azonnali ellenőrzést tart.
társasház tűzvédelme

A lakók és a bérlők legfontosabb tűzvédelmi kötelezettsége:

Ismerni és megtartani a tulajdonukban, használatukban levő lakások, tárolók, gépjárműtárolók, járművek, gépek, eszközök, anyagok használati tűzvédelmi szabályait, a tűzesetek jelzésével, a tűz oltásával kapcsolatos kötelezettségeiket. (Ttv. 15. és 16. §)

A házban működő üzletek, irodák, szolgáltató cégek vezetőjének kötelessége gondoskodni:

 • a helyiség tűzvédelméről minimálisan 1 db megfelelő típusú, karbantartott tűzoltó készülék felszerelésével.
 • az ott munkát végzők (dokumentált) tűzvédelmi tájékoztatásával, oktatásával, melynek legfontosabb elemei a helyiség és a tevékenység tűzvédelmi szabályai, valamint a tűzoltás és menekülés tudnivalói. (Ttv 18. és 19. §)

A társasház kezelőjének, a közös képviselőnek a legfontosabb tűzvédelmi kötelességei:

 • Kidolgoztatja a Társasház épületének tűzvédelmi használati szabályait (ez a ház helyi Tűzvédelmi Szabályzata), a lakók és bérlők riasztásának módozatait menekülési tervét (ez a Tűzriadó Terv),
 • A felszerelt tűzvédelmi eszközök (pl. tűzoltó készülék, tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer) ellenőrzéseit
  Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló
  ban a felülvizsgálatot végző szakemberrel dokumentáltatja.
 • Minden tűzvédelmi dokumentációt a Társasház többi hivatalos irataival együtt gyűjtőzi, 1 példányát a Társasházban tárolja.
 • A tűzvédelmi szabályokat a lakókkal, bérlőkkel megismerteti, betartásukat ellenőrzi.
 • Felhívja a Társasházban működő vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy a Társasház lakóinak tűzbiztonsága érdekében kötelesek a számukra előírt tűzvédelmi feltételeket biztosítani, követelményeket betartani.
 • Gondoskodik a ház tűzvédelmi eszközeinek beszerzéséről, rendszeres, szakember általi ellenőrzéséről:
  A készenlétben tartott tűzoltó készülékek, beépített tűzvédelmi berendezések (tűzjelző, hő- és füstelvezető, fali tűzcsap, száraz tűzivíz-vezeték rendszer, szellőző berendezés, tűz- vagy füstgátló ajtók stb.) jogszbályban előírt rendszerességű felülvizsgálata, karbantartása. A Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban rögzített esetleges hibákat kijavíttatja, a hiányosságokat pótolja.
 • Biztosítja és rendszeresen ellenőrzi a házban a menekülést segítő utánvilágító táblákat, tájékoztató feliratokat, a közlekedési (menekülési) útvonalak szabadon tartását.
  Tisztelt Társasházkezelő!

A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda segít Önnek, hogy megismerje társasháza tűzvédelmi kötelezettségeit, és maradéktalanul tudja teljesíteni tűzvédelmi feladatait.

A lakók biztonsága, a bírságok elkerülése érdekében vegye igénybe tűzvédelmi szolgáltatásainkat!

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE | Honlapkészítés | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.hu Copyright 2022.