tűzvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem
   
   
   
   
 
 
 
 
 

Tisztelt Cégvezető, Intézményvezető!

Tisztelt Társasházkezelő, Közös képviselő!

A jogszabályokban előírt tűzvédelmi és munkavédelmi kötelezettségei teljesítéséhez
akár 3 napos határidővel,
már BRUTTÓ 10.000 Ft/dokumentum és 700 Ft/ felülvizsgálat áron

 • elkészítjük a személyre szabott tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentációkat,
 • beszerezzük a szükséges tűzvédelmi felszereléseket (tűzoltó készülékek, menekülést segítő táblák stb.)
 • összeállítjuk a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás anyagát és megtartjuk az oktatást,
 • felülvizsgáljuk és karbantartjuk a tűzoltó készülékeket, hő- és füstelvezetőket, száraz tűzivíz-vezetékeket stb.

A szükségleteknek megfelelően megrendelheti az egyes tételeket külön vagy együttesen.
Több szolgáltatás igénylése esetén kedvezményt biztosítunk.

Igényelje átalánydíjas szolgáltatásunkat,
hogy minden tűzvédelmi és munkavédelmi feladata folyamatosan rendben legyen!

Tűz- és munkavédelmi tevékenységeinkért felelősséget vállalunk!
Partnerünk, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. pénzügyi háttere a garancia.


http://tuzesmunkavedelem.eu/tuz_munkavedelem_kapcsolat.php
Tűzvédelmi szabályzat készítése

CSEFFÓ KÁROLY
környezet és tűzvédelmi mérnök
munkavédelmi szakember

iroda
vezető

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Műszaki Tanácsadó Testületének tagja

+36 30/413 7359
info@tuzesmunkavedelem.eu

T&M
Tűz- és Munkavédelmi Iroda

Budapest

facebook.com

Tűzvédelem

TISZTELT TÁRSASHÁZKEZELŐ,
KÖZÖS KÉPVISELŐ!

 

A társasházak tűzvédelmi kötelezettségeit a Tűzvédelmi törvény és
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozzák meg.

 

A legalább kétszintes lakóépületek TŰZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI:

 1. Szakember által, a hatályos jogszabályok alapján készített és évenként aktualizált, a ház SZMSZ-ébe beilleszthető Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Házirend megléte.
 2. A lakók és bérlők számára tűzvédelmi oktatása (szakember által készített, aktualizált tananyag alapján).
 3. A menekülési útvonalak biztosítása (az útvonalak szabadon tartása és megjelölése, az emeleti szintek jelzése stb.).
 4. Tűzjelzés és tűzoltás feltételeinek biztosítása (tűzoltó készülékek, beépített tűzjelző, hő- és füstelvezető, száraz tűzivíz-vezeték rendszer felülvizsgálata szakember által stb.) .

A tűzvédelmi kötelezettségek különböznek a 10-nél több és a 10-nél kevesebb lakóegységet (albetétet) tartalmazó lakóházak számára!

Az előírások betartását 2012. január 1-jétől az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján bírságot szab ki, amely a tűzvédelmi törvény 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

A T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda segít Önnek elkerülni a bírságokat.

TISZTELT CÉGVEZETŐ, MUNKÁLTATÓ, VÁLLALKOZÓ!

Cége tűzvédelmét a tűzvédelmi törvény és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai szerint tudja biztosítani.

TŰZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK a jogszabályok alapján:

 1. Szakember által készített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, aktualizált tűzvédelmi dokumentációk megléte.
 2. Tűzmegelőzési és tűzoltási eszközök megléte (pl. menekülést segítő táblák, karbantartott tűzoltó készülék).
 3. Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata (csak szakember végezheti).
 4. A cég számára munkát végzők tűzvédelmi oktatása (szakember által készített, aktualizált tananyag alapján).

Az előírások betartását 2012. január 1-jétől az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság ellenőrzi és a szabálytalanságokért a hatósági bírságokról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján bírságot szab ki, amely a tűzvédelmi törvény 43. § alapján adók módjára behajtandó köztartozás.

MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK a munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei alapján:

 1. Szakember által készített, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, aktualizált munkavédelmi dokumentációk megléte (megelőzési stratégia, szabályzat, kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés, egyéni védőeszközzel történő ellátás és az orvosi vizsgálok rendje).
 2. Munkavédelmi üzembe helyezés, felülvizsgálatok, ellenőrzések (szakember végezheti).
 3. A cég számára munkát végzők munkavédelmi oktatása (szakember által készített, aktualizált tananyag alapján).
 4. Munkabalesetek kivizsgálása.

A munkavédelemre vonatkozó jogszabályok betartását 2012. január 1-től az illetékes Munkavédelmi Felügyelőség, mint elsőfokú munkavédelmi hatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén bírságot szab ki.

Tegye fel már most kérdéseit, és hasznos tanácsokkal azonnal segíthetjük munkáját!

Neve: (feladó)
Email címe: (feladó)
Telefon száma: (feladó)

Üzenet tárgya:
Szöveg:

Kérem, írja be kisbetűkkel mennyi nyolcból kettő!

06 (30) 413-73-59
info@tuzesmunkavedelem.eu

tűzvédelem munkavédelem

Tűzvédelem
Munakvédelem
,
Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | WEBSHOP | Referenciák |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme Társasházak tűzvédelme | Lőterek tűzvédelme | ÓVODÁK, ISKOLÁK tűzvédelme |
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TŰZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása |
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS |
Tűzvédelem felsőfokon | Tűzvédelem és munkavédelem 1 helyen | Tűzvédelem a biztonságos életért | Tűzvédelem az oktatásban | Munkavédelem a biztonságos életért
Honlaptervezés | Honlapkészítés | Pályázatírás | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.huCopyright 2013.