T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT


Minden munkáltatónak rendelkeznie kell a cégre vonatkozó egységes és átfogó megelőzési stratégiával, amellyel biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.  Ennek érdekében:

 1. Munkavédelmi Szabályzatba foglalja a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit, valamint a biztonsági előírásokat.
 2. A munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalók számára megadja a szükséges utasításokat, tájékoztatást, munkavédelmi oktatásban részesíti őket

FONTOS!
A Munkavédelmi szabályzatban foglaltaknak a helyi sajátosságoknak kell megfelelnie, cégre/személyre szabottnak kell lennie, de az itt meghatározottak nem lehetnek ellentétesek a hatályos jogszabályokkal (nemzeti és uniós előírásokkal)
A helyi sajátosságok figyelembe vételével lehet szigorítani a magasabb rendű szabályokon, de azoknak teljesíthetőknek és indokoltnak kell lenniük.


A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT FEÉLPÍTÉSE:

  • Adatok
  • Jogalap
  • A munkavédelmi szabályzat hatálya
  • Fogalom-meghatározások
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
  • A munkáltató kötelezettségei
  • A munkavállalók kötelezettségei és jogai 
  • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
  • A munkavédelmi hatóság felügyelete
  • Jogharmonizáció az Európai Unióval
  • Mellékletek

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

A munkavédelmi oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
 • munkába álláskor,
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
 • új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként, évente – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

FONTOS!
Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE | Honlapkészítés | tűzoltó készülék karbantartó műhely

www.cseffo.hu Copyright 2022.